Bierzmowanie

Bierzmowanie

Przygotowaniem kandydatów do bierzmowania zajmuje się ksiądz wikariusz.
Tel.   29 644 34 06

 

Pytania dla kandydatów do bierzmowania

(opr. ks. dr Andrzej Łapiński)

1 .Co to jest wiara ?

Wiara postawą człowieka wobec Boga, który objawia mu samego siebie i swą zbawczą wolę. Wierząc człowiek powierza się Bogu i przyjmuje wszystkie prawdy objawione w Piśmie św.

2 .Co to jest Pismo święte ?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

3. Kto jest autorem Pisma Świętego ?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi – ludzie natchnieni przez Ducha św.

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św. ?

Pismo św. dzieli się na : Stary Testament - 45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg. Razem-72.

5. Jaka jest przewodnia myśl Pisma św. ?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

6. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych apostołów i Apokalipsa czyli Księga Objawienia św. Jana.

Czytaj więcej: Bierzmowanie

  Misja sw Teresy