Chrzest

FORMALNOŚCI   związane  z  chrztem  dziecka

Miejscem chrztu jest parafia w której mieszka dziecko (liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, niezależnie od zameldowania).
Uroczysty chrzest podczas mszy świętej odbywa się w niedzielę oraz w Boże Narodzenie.
W pierwszą niedzielę miesiąca chrztu udziela się o godz. 10:00,  w pozostałe  -  o godz. 12:00.
Nie ma chrztu drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy ani w Niedzielę Palmową.
Ze względu na epidemię koronawirusa wskazane jest udzielanie chrztu w dni powszednie
(dzień i godzina chrztu są ustalane indywidualnie w kancelarii parafialnej).

Rodzice zgłaszają zamiar chrztu w kancelarii parafialnej {u księdza lub organisty}  możliwie jak najwcześniej,
nie później  jednak niż 3 tygodnie przed planowaną datą chrztu.
Przy zgłoszeniu niezbędne jest okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka  (wystarcza kserokopia)  wydanego przez urząd stanu cywilnego.

Chrzestnymi mogą być tylko osoby bierzmowane, wierzące i praktykujące - tzn. przystępujące aktualnie do sakramentów świętych.
Jeśli osoby wybrane na chrzestnych są spoza naszej parafii - powinny koniecznie dostarczyć zaświadczenie od swoich duszpasterzy,
że nadają się do podjęcia obowiązków chrzestnych (mają za zadanie pomagać rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci głównie przez przykład chrześcijańskiego życia).
Podpisanie aktu chrztu przez rodziców i chrzestnych dokonuje się w zakrystii w dniu chrztu, 20 – 30 minut przed rozpoczęciem liturgii.

  Misja sw Teresy