Chrzest

FORMALNOŚCI związane z chrztem dziecka

Miejscem chrztu jest parafia w której mieszka dziecko (liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, niezależnie od zameldowania).
Chrzty w parafii Opatrzności Bożej odbywają się w niedziele, z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca (nie dotyczy Wielkanocy),
podczas mszy o godz. 12:00 oraz w Boże Narodzenie, również o 12:00.
Nie ma chrztu drugi dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
W uzasadnionych przypadkach chrzest może odbyć się w dzień powszedni.

Rodzice zgłaszają zamiar chrztu w kancelarii parafialnej {u księdza lub organisty}  możliwie jak najwcześniej,
nie później jednak niż 3 tygodnie przed planowaną datą chrztu.
Przy zgłoszeniu niezbędne jest okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka (wystarcza kserokopia) wydanego przez urząd stanu cywilnego.

Chrzestnymi mogą być tylko osoby bierzmowane, wierzące i praktykujące, tzn. przystępujące aktualnie do sakramentów świętych.
Jeśli osoby wybrane na chrzestnych są spoza naszej parafii - powinny koniecznie dostarczyć zaświadczenie od swoich duszpasterzy,
że nadają się do podjęcia obowiązków chrzestnych (mają za zadanie pomagać rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci głównie przez przykład chrześcijańskiego życia).
Podpisanie aktu chrztu przez rodziców i chrzestnych dokonuje się w zakrystii w dniu chrztu, 20 – 30 minut przed rozpoczęciem liturgii.

Misja sw Teresy