Historia parafii

HISTORIA POWSTANIA PARAFII

Prace nad utworzeniem nowej placówki duszpasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej zostały - z woli Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka - rozpoczęte w roku 1998. Nową parafię, liczącą ok. 3 tys. wiernych, wyłoniono z par. Wniebowzięcia NMP. Po nabyciu przez parafię macierzystą placu przy ul Małkińskiej, został w 2001r. erygowany Rektorat pw. Opatrzności Bożej.

Parafia pw. Opatrzności Bożej została erygowana 1 listopada 2002 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka w granicach istniejącego wcześniej rektoratu.

Staraniem proboszcza, z pomocą parafian, okolicznych parafii i wielu ludzi dobrej woli została wzniesiona tymczasowa kaplica, która spełnia funkcje świątyni parafialnej, pobłogosławiona 11 kwietnia 2002 roku przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

W roku 2003 rozpoczęła się budowa plebanii, na której wszyscy pracujący w parafii kapłani zamieszkali do 2007r. W następnym roku rozpoczęły się intensywne prace nad projektem nowego kościoła parafialnego.

23 października 2009r. Biskup Łomżyński wyraził zgodę na budowę nowego kościoła, według przedstawionego diecezjalnej Komisji ds. budownictwa sakralnego i kościelnego projektu. Po otrzymaniu zezwolenia na budowę od właściwych urzędów, rozpoczęły się, w dniu 2 września 2010r., prace budowlane.

  Misja sw Teresy