Historia parafii

HISTORIA POWSTANIA PARAFII

Prace nad utworzeniem nowej placówki duszpasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej zostały - z woli Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka - rozpoczęte w roku 1998. Nową parafię, liczącą ok. 3 tys. wiernych, wyłoniono z par. Wniebowzięcia NMP. Po nabyciu przez parafię macierzystą placu przy ul Małkińskiej, został w 2001r. erygowany Rektorat pw. Opatrzności Bożej.

Parafia pw. Opatrzności Bożej została erygowana 1 listopada 2002 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka w granicach istniejącego wcześniej rektoratu.

Staraniem proboszcza, z pomocą parafian, okolicznych parafii i wielu ludzi dobrej woli została wzniesiona tymczasowa kaplica, spełniająca funkcję świątyni parafialnej, pobłogosławiona 11 kwietnia 2002 roku przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

W roku 2003 rozpoczęła się budowa plebanii, na której wszyscy pracujący w parafii kapłani zamieszkali do 2007r. W następnym roku rozpoczęły się intensywne prace nad projektem nowego kościoła parafialnego.

23 października 2009 r. Biskup Łomżyński zatwierdził projekt przedstawiony wcześniej diecezjalnej Komisji ds. budownictwa sakralnego i kościelnego, i wyraził zgodę na budowę nowego kościoła. Jesienią 2010 roku, po otrzymaniu od właściwych urzędów zezwolenia na budowę , rozpoczęły się prace budowlane. 

10 maja 2018 roku  Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski pobłogosławił nowy kościół parafialny.
W dalszym ciągu trwają prace budowlane, w tym wyposażanie i ozdabianie wnętrza świątyni. 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej
ul. Małkińska 73
07-300 Ostrów Mazowiecka

Numery  telefonów:
29 644 34 05 - proboszcz
29 644 34 06 - wikariusz
604 337 514 - kapelan szpitala

Numer konta bankowego:
94 8923 0008 0014 6001 2000 0001


 

Kancelaria

Kancelaria Rzymskokatolickiej Parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej

czynna jest tylko w dni powszednie w godz. 15:45 - 17:10, 
z wyjątkiem
: w styczniu w godzinach: 7:30 - 9:00 (z racji wizyty duszpasterskiej).

Interesanci przyjmowani są także w zakrystii po zakończeniu mszy świętej.

Ponadto interesanci przyjmowani są w uzasadnionych przypadkach o innej porze po uzgodnieniu telefonicznym: 
29 644 34 05 lub 29 644 34 06  

Kapelan szpitala:  604 337 514


 

Liturgia na dziś

  piesza pielgrzymka lomzynska misja sw teresy3