Kancelaria

Kancelaria
Parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej

czynna w dni powszednie w godz.  15:45 - 17:15
oraz  w  zakrystii  po  każdej   mszy  świętej.

Ponadto interesanci przyjmowani są w uzasadnionych potrzebach
po uzgodnieniu telefonicznym:  29 - 644 34 05

lub:  29 - 644 34 06  (wikariat).
Aby mieć czas na załatwienie sprawy prosimy przychodzić do kancelarii
najpóźniej do godziny 17:05.

  Misja sw Teresy