Małżeństwo / ślub

FORMALNOŚCI związane ze ślubem.

Narzeczeni zgłaszają osobiście zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego nie krócej niż na
6 miesięcy przed planowaną datą ślubu   (im wcześniej, tym lepiej).
W związku z nowymi zasadami bezpośredniego przygotowania do małżeństwa należy zapoznać się z nimi -
najlepiej na stonie: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl  .
Następnie wybrać zakładkę: 
INFORMACJE DLA NARZECZONYCH, "DO ŚLUBU KROK PO KROKU" wg NOWEGO PROGRAMU
i pobrać (drogą elektroniczną)  kartę zgłoszenia do sakramentu małżeństwa.
Najlepiej zgłosić się do kancelarii parafialnej z wypełnioną kartą.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii narzeczonej albo w parafii narzeczonego, zgodnie z miejscem zamieszkania
(liczy się faktyczne zamieszkanie osoby w danej parafii, niezależnie od miejsca zameldowania). Po zgłoszeniu zamiaru ślubu narzeczeni ustalają z duszpasterzem termin zawarcia małżeństwa i ustalają termin następnego spotkania, podczas którego spisany zostanie specjalny protokół (tzw. danie na zapowiedzi).
Następnie każde z narzeczonych otrzymuje DOKUMENT UCZESTNICTWA W PRZYGOTOWANIU BEZPOŚREDNIM DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.
Z tym DOKUMENTEM narzeczeni udają się na spotkania, których formę wybierają sami.
Po odbyciu spotkań następuje spisanie protokołu w kancelarii parafialnej.
Po spisaniu protokołu, następuje (w parafiach narzeczonego i narzeczonej)  wygłoszenie zapowiedzi (przez dwie niedziele).
Jeśli jedno z narzeczonych jest z innej parafii - otrzymuje (od kapłana sporządzającego protokół)  pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w danej parafii.

Potrzebne dokumenty do spisania protokołu (przy drugim spotkaniu):
— aktualny odpis (metryka) aktu chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii),
— zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie ma o nim informacji na metryce chrztu),
— dowód osobisty,
— zaświadczenie o ukończeniu katechizacji dotyczącej małżeństwa (tzw. kurs przedmałżeński),
— dane osobowe świadków (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania),
— zaświadczenie z USC (tylko z jednego urzędu) – o ile zawierany jest ślub konkordatowy;
jeśli zawierany jest tylko związek kościelny – wystarczy odpis aktu zawarcia związku cywilnego.
---  DOKUMENT  UCZESTNICTWA w SPOTKANIACH.

  Misja sw Teresy