Małżeństwo / ślub

FORMALNOŚCI związane ze ślubem.

Narzeczeni zgłaszają osobiście zamiar zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego nie krócej niż na
6 miesięcy przed planowaną datą ślubu   (im wcześniej, tym lepiej).
W związku z nowymi zasadami bezpośredniego przygotowania do małżeństwa należy zapoznać się z nimi -
najlepiej na stonie: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl  .
Następnie wybrać zakładkę: 
INFORMACJE DLA NARZECZONYCH, "DO ŚLUBU KROK PO KROKU" wg NOWEGO PROGRAMU
i zapoznać się z jej treścią.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii narzeczonej albo w parafii narzeczonego, zgodnie z miejscem zamieszkania
(liczy się faktyczne zamieszkanie osoby w danej parafii, niezależnie od miejsca zameldowania). Po zgłoszeniu zamiaru ślubu narzeczeni ustalają z duszpasterzem termin zawarcia małżeństwa i ustalają termin następnego spotkania, na które przyjdą z zebranymi dokumentami w celu sporządzenia protokołu (tzw. danie na zapowiedzi).
Następnie każde z narzeczonych otrzymuje DOKUMENT UCZESTNICTWA W PRZYGOTOWANIU BEZPOŚREDNIM DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.
Z tym DOKUMENTEM narzeczeni udają się na spotkania, których formę sami wybierają. Polecamy Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej - 
https://centrumewangelizacji.pl/816-2/    
Uwaga! Prosimy bardzo o wcześniejsze zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniach dla narzeczonych w danym terminie, wypełniając formularz lub prosimy o telefon pod numerem: Pani Elwira Gałązka 602395921 lub ks. Andrzej 509114457 Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Narzeczeni ponoszą koszt uczestnictwa w spotkaniach (materiały, książki, kawa, herbata, ciastko itp.). Ofiarę składają na początku spotkań w Centrum. Początek spotkania w soboty o godz. 15.00 w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej przy parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ul Pasterska 2. Wejście do CEDŁ od ulicy Macieja Rataja.

Po odbyciu spotkań następuje rozmowa duszpasterza z narzeczonymi i spisanie protokołu w kancelarii parafialnej.
Po spisaniu protokołu, następuje (w parafiach narzeczonego i narzeczonej)  wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (przez dwie niedziele).
Jeśli jedno z narzeczonych jest z innej parafii - otrzymuje (od kapłana sporządzającego protokół)  pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w danej parafii.

Potrzebne dokumenty do spisania protokołu (przy drugim spotkaniu):
— aktualne świadectwo chrztu (inaczej: odpis/metryka aktu chrztu -  jeśli chrzest był w innej parafii, pobrane z parafii gdzie był chrzest),
— zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie ma o nim informacji na świadectwie chrztu),
— dowód osobisty lub paszport,
— zaświadczenie o ukończeniu katechizacji dotyczącej małżeństwa (tzw. kurs przedmałżeński),
— dane osobowe świadków (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania),
— zaświadczenie z USC (tylko z jednego urzędu stanu cywilnego)  –  o ile zawierany jest ślub konkordatowy;
jeśli zawierany jest tylko związek kościelny – wystarczy odpis aktu zawarcia związku cywilnego.
---  dokument (podpisany) uczestnictwa w spotkaniach dla narzeczonych. 


Śluby odbywają się w naszej zazwyczaj o godzinach: 16:00  i  17:30.
Narzeczeni i świadkowie składają podpisy w zakrystii  15 minut przed rozpoczęciem liturgii.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej
ul. Małkińska 73
07-300 Ostrów Mazowiecka

Numery  telefonów:
29 644 34 05 - proboszcz
29 644 34 06 - wikariusz
604 337 514 - kapelan szpitala

Numer konta bankowego:
94 8923 0008 0014 6001 2000 0001


 

Kancelaria

Kancelaria Rzymskokatolickiej Parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej

czynna jest tylko w dni powszednie w godz. 15:45 - 17:10, 
z wyjątkiem
: w styczniu w godzinach: 7:30 - 9:00 (z racji wizyty duszpasterskiej).

Interesanci przyjmowani są także w zakrystii po zakończeniu mszy świętej.

Ponadto interesanci przyjmowani są w uzasadnionych przypadkach o innej porze po uzgodnieniu telefonicznym: 
29 644 34 05 lub 29 644 34 06  

Kapelan szpitala:  604 337 514


 

Liturgia na dziś

  piesza pielgrzymka lomzynska misja sw teresy3