Ogłoszenia

Ogłoszenia 03.01.2021 r.

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY - program duszpasterski na rok 2020/2021  (w ramach trzyletniego cyklu EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE)

OGŁOSZENIA  -  10  stycznia 2021 r.  -  niedziela
święto  Chrztu Pańskiego

[1]  Dzisiaj kończy się  Okres Narodzenia Pańskiego, a po nim następuje Okres Zwykły w roku liturgicznym.
Popielec w tym roku przypada 17 lutego, a Wielkanoc 4 kwietnia.
[2]   Spotkanie z rodzicami przygotowujące do pierwszej komunii świętej odbędzie się 24 stycznia o godz. 13:00.
[3]   Ponieważ nie może odbyć się wizyta duszpasterska w rodzinach - modlitwa i błogosławieństwo parafian odbywają się w kościele. 
Zapraszamy więc na msze w intencji parafian, które są odprawiane w dni powszednie w styczniu o godzinie 17:30 
(msze poranne - 6:30).  Zachęcamy, żeby zabierać ze sobą na te msze wodę (w małych naczyniach) do błogosławieństwa - by mieć w domu wodę święconą na różne okoliczności.
Plan mszy w intencji mieszkańców następujących ulic :
11 stycznia  –  ul. Modra, Śnieżna, Lazurowa, Zdrojowa, Poziomkowa i Konwaliowa
12 stycznia  – ul. Dębowa i Akacjowa,  Targowa, Plac Waryńskiego i ul. Piłata
13 stycznia  – ul. Wrzosowa, Jesionowa, Kalinowa, Bukowa, Brzozowa i Świerkowa
14 stycznia  – ul. Małkińska – n. nieparzyste i ul. Bursztynowa
15 stycznia  – ul. Małkińska – n. parzyste,  ul. Malinowa i Lawendowa, Gródźki,  Echa Leśne, Morelowa i Magnolii
16 stycznia  – ul. Duboisa,  Kasztanowa ,  Zawiszy i Surowskiego, ul. Taczanowskiego – bloki; ul. Bielska, Cyprysowa, Cisowa, Modrzewiowa i Jodłowa
18 stycznia  – ul. Mazowiecka,  Billewiczówny  i  Wołodyjowskiego – domy prywatne i bloki
19 stycznia  – ul. Kolasińskiego, Harusewicza i Wieczorka
20 stycznia  – ul. Bałdygi, Radwańskiego i Taczanowskiego
21 stycznia  – ul. Sapiehy, Rocha Kowalskiego, Kiemliczów,  Hajduczka, Skrzetuskiego i Ketlinga
22 stycznia  – Ugniewo nowe – ul. Ugniewska, Różana, Konwaliowa, Magnolii, Kasztanowa, Niezapominajki i Chabrowa

23 stycznia  – Ugniewo Pieńki
25 stycznia  – UGNIEWO  –  ul. Skały, Podmiejska, Cicha,  Pod Lasem, Leśna i Wspólna
26 stycznia – UGNIEWO – ul. Mazowiecka n. nieparzyste i ul. Krótka
27 stycznia  – UGNIEWO  –  ul. Mazowiecka  n. parzyste
28 stycz. – UGNIEWO – ul. Szkolna, Bursztynowa i Słoneczna
29 stycznia  – Biel – część pierwsza (od torów)
30 stycznia  – Biel – część druga
[4]    ABY WSPOMÓC  misyjną działalność Kościoła -  wyślij SMS  MISJE  pod nr 72032  [koszt 2.46 zł brutto].
W najbliższą sobotę 16 stycznia  w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza kolejny WIECZÓR UWIELBIENIA pod hasłem „Ja jestem z Tobą” .
Rozpoczęcie mszą o godzinie 18:00.
[5] 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny 2020/2021. A jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Zaś symbolami: chleb i wino. To hasło ma nas wprowadzić w tematykę Eucharystii, w przepowiadanie oraz przybliżanie symboliki, by pomóc nam na nowo odkrywać tajemnicę Eucharystii. Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich. Jak widać cały program poświęcony jest Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji każdego z nas. Program na pierwszy rok (2019/20) trzyletniego cyklu był zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary. W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii, stąd właśnie hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. W nowy roku duszpasterskim będziemy chcieli pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej. Niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako „Dnia Pańskiego”, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

[6]  POMOC  MATKOM i RODZICOM  ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ      
Telefon alarmowy  698 761 737 ,  który przez całą dobę służy pomocą kobietom i dziewczętom w stanie błogosławionym, potrzebującym pilnej pomocy i wsparcia, niewiedzącym co zrobić ze sobą i z dzieckiem, szukającym dla niego pomocy czy stojącym przed podjęciem ważnej decyzji dotyczącej jego życia.
Diecezjalna Poradnia Rodzinna 
służy bezpłatną pomocą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu służą: kapłan, prawnik, psycholog, pedagog, pediatra, instruktor naturalnych metod planowania rodziny i doradca życia rodzinnego.
[7]  Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych w czasie pandemii koronawirusa. Obecnie obowiązuje limit - 15 metrów kwadratowych na osobę/rodzinę.

[A] 
  Dziękuję za materialne wspieranie parafii.   Bóg zapłać!  
Numer rachunku Par. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej (z dopiskiem: Darowizna):  94 8923 0008 0014 6001 2000 0001     

[B]  Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary,
że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.   Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12). 
Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452). 
[C]  Przypomina się, że nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

[D]  Biskup Łomżyński odwołał ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we mszy w niedzielę i święta nakazane. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba.  W obecnej sytuacji utrzymał dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii Biskup zachęca do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych.


 

  Misja sw Teresy