Pogrzeb

FORMALNOŚCI związane z pogrzebem.

W celu ustalenia dogodnego terminu pogrzebu należy możliwie szybko powiadomić duszpasterza o śmierci członka rodziny.
Na początek wystarczy zgłoszenie telefoniczne
(29 6 4 4 3 4 0 5   lub   29 6 4 4 3 4 0 6).

Osoba występująca w imieniu rodziny zmarłego ustala osobiście z duszpasterzem przebieg obrzędów pogrzebowych w sposób wiążący dla całej rodziny.

Potrzebne dokumenty:

— pismo "CZĘŚĆ DLA AMINISTRACJI CMENTARZA" wydane w Urzędzie Stanu Cywilnego,

— dane osoby, która odbiera z ZUS-u zasiłek pogrzebowy (potrzebny numer PESEL),

— zaświadczenie kapelana szpitala lub hospicjum o przyjętych ostatnio przez zmarłego sakramentach świętych (o ile zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum i opatrzony został sakramentami).

W naszej parafii (jak i w diecezji) istnieje zwyczaj zapewnienia środka lokomocji dla kapłana i organisty.
Kierowca zgłasza się pod plebanią na 15 minut przed pogrzebem.

Rodzina sama dokonuje wyboru zakładu pogrzebowego, a także sama troszczy się o przygotowanie miejsca pochówku (tel. do grabarza obsługującego cmentarz parafialny katolicki w Ostrowi – 692 224 554).

Rodzina lub bliscy zmarłego przygotowują, zgodnie ze zwyczajem, pożegnanie na piśmie, które kapłan odczytuje na mszy świętej po kazaniu.

Wskazane jest, aby korzystać z sakramentu pokuty przed pogrzebem.

Zachęca się wszystkich uczestników pogrzebu, aby zachowali powagę i skupienie, powstrzymywali się od rozmów oraz włączali się do modlitwy, dzięki czemu obrzędy pogrzebowe stają się dla nich źródłem prawdziwie głębokiego przeżycia religijnego. Jest to także wyrazem szacunku dla zmarłego.