Bierzmowanie

Przygotowaniem kandydatów do bierzmowania zajmuje się ksiądz wikariusz.
tel.   29 644 34 06
Do sakramentu bierzmowania przygotowują się uczniowie klasy ósmej oraz starsi, którzy nie przystąpili do niego w swoim czasie.

  Misja sw Teresy