Chrzest

FORMALNOŚCI   związane  z  chrztem  dziecka

Miejscem chrztu jest parafia w której mieszka dziecko (liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, niezależnie od zameldowania).
Uroczysty chrzest podczas mszy świętej odbywa się w niedzielę oraz w Boże Narodzenie.
Nie ma chrztu w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy ani w Niedzielę Palmową.
Od września 2021 roku chrzest w trzecią niedzielę miesiąca nie będzie odbywać się podczas mszy ogólnej
(w uzasadnionych przypadkach może odbyć się poza ramowym programem niedzielnym).
Ze względu na epidemię koronawirusa wskazane jest udzielanie chrztu w dni powszednie
(dzień i godzina chrztu są ustalane indywidualnie w kancelarii parafialnej).

Rodzice zgłaszają zamiar chrztu w kancelarii parafialnej {u księdza lub organisty}  możliwie jak najwcześniej,
nie później  jednak niż 3 tygodnie przed planowaną datą chrztu.
Przy zgłoszeniu niezbędne jest okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka  (wystarcza kserokopia)  wydanego przez urząd stanu cywilnego.

Chrzestnym może być tylko osoba bierzmowana, wierząca i praktykująca - tzn. przystępująca aktualnie do sakramentów świętych.
Jeśli osoba wybrana na chrzestnego jest spoza naszej parafii - powinna koniecznie dostarczyć zaświadczenie od swego duszpasterza,
że jest godna podjąć obowiązki chrzestnego (ma za zadanie pomagać rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka - głównie przez przykład chrześcijańskiego życia).
Podpisanie aktu chrztu przez rodziców i chrzestnych dokonuje się w zakrystii w dniu chrztu około 17 minut przed rozpoczęciem liturgii.

  Misja sw Teresy