Historia parafii

HISTORIA POWSTANIA PARAFII

Prace nad utworzeniem nowej placówki duszpasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej zostały - z woli Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka - rozpoczęte w roku 1998. Nową parafię, liczącą ok. 3 tys. wiernych, wyłoniono z par. Wniebowzięcia NMP. Po nabyciu przez parafię macierzystą placu przy ul Małkińskiej, został w 2001r. erygowany Rektorat pw. Opatrzności Bożej.

Parafia pw. Opatrzności Bożej została erygowana 1 listopada 2002 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka w granicach istniejącego wcześniej rektoratu.

Staraniem proboszcza, z pomocą parafian, okolicznych parafii i wielu ludzi dobrej woli została wzniesiona tymczasowa kaplica, spełniająca funkcję świątyni parafialnej, pobłogosławiona 11 kwietnia 2002 roku przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

W roku 2003 rozpoczęła się budowa plebanii, na której wszyscy pracujący w parafii kapłani zamieszkali do 2007r. W następnym roku rozpoczęły się intensywne prace nad projektem nowego kościoła parafialnego.

23 października 2009 r. Biskup Łomżyński zatwierdził projekt przedstawiony wcześniej diecezjalnej Komisji ds. budownictwa sakralnego i kościelnego, i wyraził zgodę na budowę nowego kościoła. Jesienią 2010 roku, po otrzymaniu od właściwych urzędów zezwolenia na budowę , rozpoczęły się prace budowlane. 

10 maja 2018 roku  Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski pobłogosławił nowy kościół parafialny.
W dalszym ciągu trwają prace budowlane, w tym wyposażanie i ozdabianie wnętrza świątyni. 

 

  Misja sw Teresy