Kancelaria

Kancelaria
Parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej

czynna jest tylko w dni powszednie w godz. 15:45 - 17:10, 
z wyjątkiem
: w styczniu w godzinach: 7:30 - 9:00 (z racji wizyty duszpasterskiej).
Interesanci przyjmowani są także w zakrystii po zakończeniu mszy świętej.

Ponadto interesanci przyjmowani są w uzasadnionych przypadkach
  o innej porze po uzgodnieniu telefonicznym: 29 - 644 34 05  (proboszcz)

lub: 29 - 644 34 06  (wikariat).

  Misja sw Teresy