Pogrzeb

FORMALNOŚCI związane z pogrzebem.

W celu ustalenia dogodnego terminu pogrzebu należy możliwie szybko powiadomić duszpasterza o śmierci członka rodziny.
Na początek wystarczy zgłoszenie telefoniczne
(29  6 4 4 3 4 0 5   lub   29  6 4 4 3 4 0 6).

Osoba występująca w imieniu rodziny zmarłego ustala osobiście z duszpasterzem przebieg obrzędów pogrzebowych w sposób wiążący dla całej rodziny.

Potrzebne dokumenty:

— pismo "CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA  AMINISTRACJI CMENTARZA"  podpisane w Urzędzie Stanu Cywilnego
UWAGA: część dla administracji cmentarza wchodzi w skład  KARTY ZGONU czyli dokumentu wystawionego przez lekarza, koniecznego do uzyskania aktu zgonu i pochowania zwłok. Kto udaje się do USC po akt zgonu, musi mieć kartę zgonu (z wypełnioną i podpisaną częścią przeznaczoną do zarejestrowania zgonu) wystawioną przez lekarza (inne pismo o zgonie nie wystarczy),

— dane osoby, która odbiera z ZUS-u zasiłek pogrzebowy (potrzebny numer PESEL),

— zaświadczenie kapelana szpitala lub hospicjum o przyjętych ostatnio przez zmarłego sakramentach świętych (o ile zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum i opatrzony został sakramentami).

W naszej parafii (jak i w diecezji) istnieje zwyczaj zapewnienia środka lokomocji dla kapłana i organisty.
Kierowca zgłasza się pod plebanią na 15 minut przed pogrzebem.

Rodzina sama dokonuje wyboru zakładu pogrzebowego, a także sama troszczy się o przygotowanie miejsca pochówku (tel. do grabarza obsługującego cmentarz parafialny katolicki w Ostrowi Mazowieckiej – 692 224 554). Grabarzowi  na cmentarzu parafialnym przedstawia się zaświadczenie z kancelarii Par. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej o dysponowaniu grobem. 

Rodzina lub bliscy zmarłego przygotowują, zgodnie ze zwyczajem, pożegnanie na piśmie, które kapłan odczytuje na mszy świętej po kazaniu.

Wskazane jest, aby skorzystać z sakramentu pokuty przed dniem pogrzebu.

Zachęca się wszystkich uczestników pogrzebu, aby zachowali powagę i skupienie, powstrzymywali się od rozmów oraz włączali się do modlitwy, dzięki czemu obrzędy pogrzebowe stają się dla nich źródłem prawdziwie głębokiego przeżycia religijnego. Jest to także wyrazem szacunku dla zmarłego.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej
ul. Małkińska 73
07-300 Ostrów Mazowiecka

Numery  telefonów:
29 644 34 05 - proboszcz
29 644 34 06 - wikariusz
604 337 514 - kapelan szpitala

Numer konta bankowego:
94 8923 0008 0014 6001 2000 0001


 

Kancelaria

Kancelaria Rzymskokatolickiej Parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej

czynna jest tylko w dni powszednie w godz. 15:45 - 17:10, 
z wyjątkiem
: w styczniu w godzinach: 7:30 - 9:00 (z racji wizyty duszpasterskiej).

Interesanci przyjmowani są także w zakrystii po zakończeniu mszy świętej.

Ponadto interesanci przyjmowani są w uzasadnionych przypadkach o innej porze po uzgodnieniu telefonicznym: 
29 644 34 05 lub 29 644 34 06  

Kapelan szpitala:  604 337 514


 

Liturgia na dziś

  piesza pielgrzymka lomzynska misja sw teresy3